Upphovsrättsmeddelande

Allamode respekterar andras immateriella rättigheter. Om du tror att ditt verk har kopierats på ett sätt som utgör varumärkes- eller upphovsrättsintrång, vänligen skicka in ditt klagomål genom att anmäla till copyright@allamode.se. Vi kommer snabbt att svara på ägarnas rättigheter med eventuella farhågor de kan ha om påstådd IP tvister.

 

För att göra anspråk på ett upphovsrätts- eller varumärkesanspråk, vänligen ge oss följande information:

  • En beskrivning av de IP-rättigheter som du hävdar har kränkts;
  • En beskrivning eller webblänk för produkten som du hävdar att den kränks;
  • Din kontaktinformation inklusive: adress, telefonnummer och e-postadress;
  • Ett uttalande från dig som gjorts under straff för mened, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är IP-rättsinnehavaren eller behörig att agera å upphovsrättsinnehavarens vägnar.

ObserveraDenna procedur är uteslutande till för att meddela Allamode att ditt upphovsrättsskyddade material har kränkts.

 

Copyright Tillkännagivande

Allt innehåll som ingår i eller görs tillgängligt via Allamodes webbplats, applikation eller tjänster; såsom text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar, datasamlingar och programvara är Allamodes egendom och skyddas av internationella upphovsrättslagar.

 

Varumärkesmeddelande

Allamode är också ägare av "Allamode" varumärke registrerat i många länder. Allamodes varumärken och klädsel får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst som inte är Allamodes, på något sätt som kan orsaka förvirring bland kunder, eller på något sätt som nedsätter eller misskrediterar Allamode.