X

Allmänna Villkor

 

ALLMÄN PRESENTATION

Denna webbplats hanteras av allamode. allamode erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som finns tillgängliga på denna webbplats för dig, användaren, med förbehåll för godkännande av alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Besök vår webbplats och köp något från oss, du är förpliktigad till "vår tjänst" och samtycker till att följa följande villkor ("Villkor", "Villkor"), inklusive dessa ytterligare villkor och policy som nämns. här och / eller tillgänglig via hyperlänk. Dessa villkor gäller för alla användare på webbplatsen, inklusive, utan begränsning, användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, säljare och / eller bidragsgivare till innehållet.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du öppnar eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att följa dessa villkor. Om du inte godkänner alla villkoren i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda tjänsterna. Om dessa villkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa villkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken omfattas också av villkoren. Du kan när som helst granska den senaste versionen av villkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, modifiera eller ersätta någon del av dessa villkor genom att publicera uppdateringar och / eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida regelbundet för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publicering av eventuella ändringar utgör ditt godkännande av dessa ändringar.

Vår butik finns på Shopify Inc. De förser oss med e-handelsplattformen online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster.

AVSNITT 1 - ONLINE LAGRINGSVILLKOR 

Genom att godkänna dessa villkor anser du att du är minst ålder i ditt land eller din provins där du är bosatt eller att du är ålder för majoritet i ditt land eller din provins och du har gett oss ditt samtycke till att tillåta eventuella personer som du använder för att använda den här webbplatsen.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, och du får inte heller, när du använder Tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrättslagar).

Du får inte överföra maskar eller virus eller destruktiva koder.

Brott mot eller överträdelse av någon av Villkoren kommer att resultera i omedelbar upphörande av dina tjänster.


AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR 

Vi förbehåller oss rätten att neka någon till någon, av någon anledning, när som helst.

Du förstår att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och innebär (a) överföring via olika nätverk; och (b) modifieringar i enlighet med de tekniska kraven för nätverk eller anslutande enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid under nätverksöverföring.

Du samtycker till att inte reproducera, kopiera, sälja vidare eller utnyttja någon del av Tjänsten, användning av Tjänsten eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls.

Titlarna som används i detta avtal ingår endast för enkelhets skull och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 - NÖJAKTIGHET, FULLFÖRANDE OCH INFORMATIONSTID

Vi ansvarar inte om informationen på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte åberopas eller användas som enda grund för beslutsfattande utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller tidigare informationskällor. Varje beroende av materialet på denna webbplats sker på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

 

AVSNITT 4 - TJÄNSTERFÖRÄNDRING OCH PRISER

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande när som helst.

Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för några ändringar, prisändringar, avstängningar eller avbrott i tjänsten.


AVSNITT 5 - VAROR ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan returneras eller bytas endast i enlighet med vår returpolicy.

Vi har gjort vårt yttersta för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärm i vilken färg som helst är korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men vi är inte skyldiga att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar eller produktpriser kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta alla produkter. Alla erbjudanden för produkter eller tjänster som görs på denna webbplats är ogiltiga, om de är förbjudna.

Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.


AVSNITT 6 - RÄCKHET AV REDOVISNINGSINFORMATION OCH RÄKENSKAPSINFORMATION 

Vi förbehåller oss rätten att vägra alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter vårt gottfinnande, begränsa eller avbryta de köpta kvantiteterna per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs på eller under samma kundkonto, kreditkort och / eller beställningar som använder samma fakturerings- och / eller leveransadress. Om vi gör en ändring eller annullerar en beställning kan vi försöka informera dig genom att kontakta e-postadressen och / eller faktureringsadressen / telefonnumret som anges när du gör beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår åsikt verkar placeras av återförsäljare, distributörer eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla fullständig, korrekt och korrekt shopping- och kontodata för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra transaktioner och kontakta dig vid behov.

Mer information finns i Returpolicyn.

 

AVSNITT 7 - VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte övervakar eller har någon kontroll eller input över.

Du erkänner och samtycker till att vi erbjuder tillgång till sådana verktyg "som det är" och "som tillgängligt" utan garantier, garantier eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi är inte ansvariga för användning eller användning av valfria verktyg från tredje part.

All användning av de valfria verktygen som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och efter eget gottfinnande och du måste se till att du är bekant med och godkänner villkoren att verktygen tillhandahålls av relevanta tredjepartsleverantörer.

Vi kan också erbjuda nya tjänster och / eller funktioner på webbplatsen i framtiden (inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster kommer också att omfattas av dessa villkor.


AVSNITT 8 - LÄNDER TILL TREDJE PART

Viss innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredjepartssajter som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för granskning eller utvärdering av innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och har inget ansvar eller ansvar för tredje parts material eller webbplatser eller för andra tredjepartsmaterial, produkter eller tjänster.

Vi är inte ansvariga för skador eller förluster relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som gjorts i samband med tredje parts webbplatser. Granska noggrant policyer och praxis från tredje part och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, anspråk, problem eller frågor angående tredjepartsprodukter ska riktas till tredje part.


AVSNITT 9 - KOMMENTARER OCH ÅTERFÖRANDE

Om du på vår begäran skickar in specifika bidrag (t.ex. tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss, skicka kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, via post eller annars (tillsammans, "kommentarer") samtycker du till att vi när som helst, utan begränsningar, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i vilket medium som helst kommentarer du skickar till oss. . Vi är och är inte skyldiga (1) att hålla några kommentarer konfidentiella; (2) betala ersättning för eventuella observationer; eller (3) svara på eventuella kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bestämmer enligt vårt eget gottfinnande, är olagliga, stötande, hotande, ärekränkande, förtalande, pornografiska, obscenta eller på annat sätt anstötliga eller kränker immateriella rättigheter för någon part eller villkor betingelser .

Du samtycker till att dina kommentarer inte bryter mot någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderättigheter. Du samtycker också till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller olagligt, kränkande eller obscent material eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som kan påverka tjänsten eller någon relaterad webbplats på något sätt. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller vilseleda oss eller tredje part angående ursprunget till eventuella kommentarer. Du är ensam ansvarig för dina kommentarer och deras noggrannhet. Vi tar inget ansvar och vi tar inget ansvar för kommentarer från dig eller någon tredje part.


AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION

Utlämnande av din personliga information via butiken regleras av vår integritetspolicy.

 

AVSNITT 11 - FEL OCH UTSLÄPP

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som relaterar till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, leveransavgifter, transittid och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information på tjänsten eller någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat kommandot).

Vi förbinder oss inte att uppdatera, modifiera eller förtydliga informationen i tjänsten eller på någon webbplats, inklusive, utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget uppdaterat eller uppdaterat datum som tillämpas inom Tjänsten eller på någon associerad webbplats bör anges för att indikera att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.


AVSNITT 12 - FÖRBUDA ANVÄNDNINGAR

Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren får du inte använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt ändamål; (b) kräva att andra personer utför eller deltar i olagliga handlingar, (c) bryter mot lokala internationella, federala, provinsiella eller statliga föreskrifter, regler, lagar eller förordningar; (d) kränka eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) trakasserier, övergrepp, förolämpning, skada, förtal, förtal, förtvivlan, hotelser eller diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) lämna in falsk eller vilseledande information, (g) ladda upp eller överföra virus eller någon annan skadlig kod som kommer att användas eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) samla in eller spåra andras personliga information; (i) skräppost, phish, pharm, förevändning, spindel, genomsökning eller skrapa; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna för Tjänsten eller någon tillhörande webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats i strid med förbjuden användning.


AVSNITT 13 - FRISKRIVNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi garanterar inte, intygar eller garanterar att din användning av vår tjänst är oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som erhålls genom att använda tjänsten är korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi då och då kan ta bort tjänsten under obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan föregående meddelande.

Du samtycker uttryckligen till att din användning eller oförmåga att använda Tjänsten är ditt enda ansvar. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls genom tjänsten tillhandahålls (såvida inte uttryckligen anges till oss) "som de är" och "tillgängliga" för din användning, utan någon garanti eller tillstånd av något slag. , som standard, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för marknadsförbarhet, kommersiell kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång.

Under inga omständigheter ska du inspirera oss, direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, byråer, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare kommer att hållas ansvariga för skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, tillfällig händelse. , straff, skador av något slag, inklusive men inte begränsat till förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller andra liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive oaktsamhet), ansvarsanvändning av någon tjänst eller produkt köpt via tjänsten eller något annat krav på något sätt relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstått som resultatet av att använda tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som laddas upp, överförs eller på annat sätt läggs genom tjänsten, även om tjänsten rekommenderar det. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för sekundära eller oavsiktliga skador, är vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsat till den maximala utsträckning som tillåts enligt lag.

AVSNITT 14 - SLUTSATS

Parternas skyldigheter och skyldigheter, som bärs före dagen för uppsägning, ska förbli i kraft vid tidpunkten för uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor är endast giltiga om och tills de avslutas av antingen du eller oss. Du kan säga upp dessa villkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

Om du enligt vår åsikt misslyckas eller misstänker att du inte har följt någon bestämmelse eller bestämmelse i dessa villkor kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att vara ansvarig för alla belopp. förfallodag inklusive datum för uppsägning; och / eller, som ett resultat, kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del av dem).

 

AVSNITT 15 - GÄLLANDE LAG

När du slutför ditt köp visas en fakturering inklusive "hjemsol.no" och landskoden såsom "HK", "UK", etc. på betalningssidan och/eller ditt kortutdrag.
Alla inköp kommer att behandlas av vår respektive enhet i motsvarande land som anges av landskoden i fakturan och regleras av den lokala lagen.


AVSNITT 16 - FÖRÄNDRINGAR AV TJÄNSTVILLKOREN

Du kan när som helst granska den senaste versionen av villkoren på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, modifiera eller ersätta någon del av dessa villkor genom att publicera uppdateringar och modifieringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänst efter publicering av ändringar i dessa Allmänna villkor utgör ditt godkännande av dessa ändringar.

 

AVSNITT 17 - KONTAKTINFORMATION

Frågor om villkoren ska skickas till oss

customer@allamode.se